15.02.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego

Sygn. akt X GUp 108/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

21.09.2016 r. - zakończenie postępowania upadłościowego

sygn. akt: X GUp 78/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

08.03.2017 r. - zakończenie postępowania upadłościowego

Sygn. akt X GUp 81/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

20.04.2015 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

Sygn. akt: X GUp 73/14

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

 

06.11.2014 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 36/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Geomix sp. z o.o.

23.01.2014 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 9/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

20.11.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 112/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

30.01.2014 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 38/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101
01-745 Warszawa

21.10.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 86/11

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

21.08.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 121/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
SportLive24 S.A.

14.08.2013 r. - umorzenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 28/13

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

6.06.2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego.

sygn. akt: X GUp 14/12

Miejsce przechowywania dokumentacji upadłego:
Perfekcja Archiwum sp. z o.o.
ul. Zacisze 16A
65-775 Zielona Góra

KANCELARIA

Nasz zespół stanowią ekonomiści i prawnicy, będący specjalistami w kluczowych dziedzinach prawa, prowadzący również własne kancelarie prawne, w tym osoby z tytułami naukowymi doktorów nauk ekonomicznych i prawnych. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, jak również z biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi, co umożliwia nam kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i w pełnieniu funkcji organów postępowania upadłościowego (tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy i syndyka masy upadłości) oraz uprawnienia mediatorów sądowych.

Specjalizujemy się również w profesjonalnej obsłudze consultingowej i prawnej podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie z działalności indywidualnej zarówno w biznesie, jak i w doradztwie prawnym.

Ostatnio dodane licytacje

ADRESY SĄDÓW

PRZYDATNE STRONY