Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości KOBUS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kobyłce. Szczegółowe zestawienie jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży znajdują się w opinii biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego z dnia 14 czerwca 2017 r.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 r., w biurze syndyka masy upadłości KOBUS Sp. z o.o., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 4 grudnia 2017 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 5 grudnia 2017 r., godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Cena wywoławcza:

6.033,64 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic