Drukuj

Miejsca parkingowe przy ul. Magnackiej 7 w Warszawie

nopic

Opis

Przedmiotem aukcji ograniczonej (przetargu ustnego) jest sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania (quoad usum) ze stanowisk parkingowych nr 4, 13, 29 i 44 w garażu podziemnym hala A oraz nr 3 i 4 w garażu podziemnym hala B w budynku znajdującym się przy ul. Magnackiej 7 w Warszawie.

Cena wywoławcza: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) za każde stanowisko parkingowe.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.
Cena wywoławcza: 12.000,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl