Drukuj

OFERTA PRYWATNA: Nieruchomość gruntowa w Ruciane-Nida

OFERTA PRYWATNA: Nieruchomość gruntowa w Ruciane-Nida

Opis

Przedmiotem oferty sprzedaży jest teren inwestycyjny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 192/308 i 198 o łącznej powierzchni 24,7657 ha, zabudowanej budynkami użytkowymi, położonej w miejscowości Ruciane-Nida przy ulicy Żeglarskiej i Krajeckiego, gmina Ruciane-Nida, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1P/00033465/1.

Cena: 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 792 458 277.
Cena wywoławcza: 16.000.000,00 zł

Regulamin

Kontakt

Telefon: 792 458 277