Drukuj

Pomieszczenia gospodarcze przy ul.Magnackiej 5 w Warszawie

nopic

Opis

Przedmiotem aukcji ograniczonej (przetargu ustnego) jest sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania (quoad usum) z pomieszczeń gospodarczych nr 71a (kl. C, I p.), 78a (kl. C, II p.), 93a (kl. C, IV p.), 94a (kl. C, IV p.), 98a (kl. C, IV p.), 101a (kl. C, V p.), 103a (kl. C, V p.), 107a (kl. C, V p.), 119a (kl. B, poddasze), 121a (kl. B, poddasze), 122a (kl. B, poddasze), 125a (kl. B, poddasze), 127a (kl. C, garaż) w budynku znajdującym się przy ul. Magnackiej 5 w Warszawie.

Cena wywoławcza:
a. dla pomieszczeń gospodarczych o pow. 2,20 m2 o numerach 71a, 78a, 93a, 94a, 98a, 101a, 103a, 107a wynosi 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) za każde pomieszczenie gospodarcze;
b. dla pomieszczenia gospodarczego o pow. 5,00 m2 o numerze 119a wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
c. dla pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,70 m2 o numerze 121a wynosi 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych);
d. dla pomieszczenia gospodarczego o pow. 4,40 m2 o numerze 122a wynosi 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych);
e. dla pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,60 m2 o numerze 125a wynosi 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych);
f. dla pomieszczenia gospodarczego o pow. 32,40 m2 o numerze 127a wynosi 19.440,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

Aukcja ma formę aukcji ograniczonej - mogą w niej uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które są właścicielami lokali mieszkalnych (nieruchomości) położonych przy ul. Magnackiej 3, 5 oraz 7.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 11 września 2017 r., godz. 09:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje zawarte w regulaminie poniżej.
Cena wywoławcza: w regulaminie

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl