Drukuj

Nieruchomość w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Mostowej 5

nopic

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim, powiat grodziski ul. Mostowa 5, obręb 0005, woj. Mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 78/3 o powierzchni 4.607 m2 zabudowanej budynkiem o charakterze biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej ok. 200 m2 oraz portiernią o powierzchni użytkowej ok. 9 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1G/00070128/2.

Cena wywoławcza 862.000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2017 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14 o godz. 12.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.
Cena wywoławcza: 862.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl