Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Żabia Wola powiat Grodziski, ul. Warszawska 12, obręb 0039 Żabia Wola, woj. Mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 242/8 o powierzchni 1.300 m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 277,8 m², dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PL1Z/00008938/2 oraz (ii) ruchomości zlokalizowanych na rzeczonej nieruchomości, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, za łączną cenę nie niższą niż 474.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 maja 2018 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14 o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

474.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic