Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Puławach, powiat puławski, ul. Szwedzka, obręb 0003 Wólka Profecka, woj. lubelskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 552/2 o powierzchni 20.000 m², dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1P/00088058/6.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 861.000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 maja 2018 roku o godzinie 10.30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

861.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość w Puławach ul. SzwedzkaNieruchomość w Puławach ul. SzwedzkaNieruchomość w Puławach ul. Szwedzka