Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Olszynowej 18 w Warszawie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 346 o powierzchni 473 m² oraz budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, piętrowego, niepodpiwniczonego, z mieszkalnym poddaszem, stanowiącego skrajny segment zabudowy szeregowej, o powierzchni użytkowej 229,7 m², dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00375185/3.

UWAGA: Przedmiotowa nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Faktyczny dostęp do drogi publicznej odbywa się bez tytułu prawnego, poprzez działki stanowiące drogi wewnętrzne, których współwłaścicielami są osoby trzecie inne niż upadły. Dostęp do drogi publicznej nie jest również zapewniony na podstawie służebności gruntowej lub innego ograniczonego prawa rzeczowego. W budynku posadowionym na nieruchomości zameldowana jest i zamieszkuje matka Upadłego

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 644.850,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 7 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:30, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 119.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

644.850,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość przy ul. Olszynowej 18 w WarszawieNieruchomość przy ul. Olszynowej 18 w WarszawieNieruchomość przy ul. Olszynowej 18 w Warszawie