Drukuj

Urządzenia elektroniczne

nopic

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie w całości pakietu ruchomości w postaci urządzeń elektronicznych wchodzącego w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wspólnota” z siedzibą w Gdańsku, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.142,00 zł (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote) netto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w siedzibie Upadłego w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 100, tel. 665-950-967 lub 22 639 45 55. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania w godzinach od 9 do 16 w siedzibie Upadłego w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 100 po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 7 września 2017 r., godz. 12:30, w siedzibie Upadłego: ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.
Cena wywoławcza: 4.142,00 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 665 950 967, 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl