Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż ruchomości w postaci 8 bankomatów szczegółowo opisanych w regulaminie.

Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotów aukcji są udostępniane zainteresowanym, w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55). W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów aukcji dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego przedmiotów aukcji uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotów aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania w godzinach od 9 do 15 w siedzibie Upadłego w Nadarzynie, przy Pl. Poniatowskiego 5A, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 lutego 2018 r., godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.500,00 zł za każdy bankomat

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic