Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie samochodu osobowego marki Toyota Corolla Hatchback MR’04, rok produkcji 2005, wchodzącego w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Samochód można oglądać w godzinach 8:30-15:30 w miejscu położenia samochodu, tj. w Nadarzynie przy ul. Pl. J. Ks. Poniatowskiego 5A, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i za staraniem takiej osoby, za wiedzą syndyka.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 19 stycznia 2018 roku, godz. 9:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Przebieg: ok. 182.630 km

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

9.400,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Konkurs ofert - Toyota CorollaKonkurs ofert - Toyota CorollaKonkurs ofert - Toyota Corolla