Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż ciężarowego marki MERCEDES-BENZ, model 308 Sprinter CDI E3 3.5t, nr rejestracyjny WPI5MA9, nr VIN: WDB9036631R873558, rok produkcji 2005.

Cena wywoławcza: 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) brutto.

Szczegółowe informacje na temat mienia dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Oględzin samochodu można dokonać po uprzednim umówieniu terminu z biurem syndyka, w dniach 19 lub 20 kwietnia 2018 r. w godzinach: 9:00 – 15:00 pod adresem ul. Okrężna 32B w Piasecznie (05-502).

Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 24 kwietnia 2018 r., godz. 11:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w gotówce do kasy masy upadłości lub przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

6.100,00 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
MERCEDES-BENZ, model 308 Sprinter CDI E3 3.5t