Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest samochodu ciężarowego marki MERCEDES-BENZ, model 315 Sprinter CDI MR’06 E4 3.5t, nr rejestracyjny WPI3WK7, nr VIN: WDB9066351S117133, rok produkcji 2006.

Cena wywoławcza: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Oględzin samochodu można dokonać po uprzednim umówieniu terminu z biurem syndyka, w dniach 19 lub 20 kwietnia 2018 r. w godzinach: 9:00 – 15:00 pod adresem ul. Okrężna 32B w Piasecznie (05-502).

Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) w gotówce do kasy masy upadłości lub przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

12.000,00 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
MERCEDES-BENZ, model 315 Sprinter CDI MR’06 E4 3.5t