Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie ruchomości w postaci używanego zegarka marki Auguste Reymond TCM Edition 226196 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) wchodzącego w skład masy upadłości Pawła Samonka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Zegarek Auguste Reymond