Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu (w całości) praw majątkowych Upadłego, na który składają się domeny internetowe: (i) www.finansekp.pl oraz (ii) www.kasapolska.com.pl za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 2,00 zł (słownie: dwa złote) netto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 lutego 2018 r., godz. 11:45, w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2,00 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic