Aby ułatwić wyszukiwanie informacji dotyczących adresów Sądów Gospodarczych dla m. st. Warszawy, zapraszamy do zapoznania się z sekcją zawierającą numery kontaktowe oraz adresy do kierowania korespondencji.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa

sekretariat:
22 440 03 92 lub 22 440 03 93

zgłoszenia wierzytelności:
22 440 03 52 lub 22 440 03 53

Drukuj

 

KANCELARIA

Nasz zespół stanowią ekonomiści i prawnicy, będący specjalistami w kluczowych dziedzinach prawa, prowadzący również własne kancelarie prawne, w tym osoby z tytułami naukowymi doktorów nauk ekonomicznych i prawnych. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, jak również z biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi, co umożliwia nam kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i w pełnieniu funkcji organów postępowania upadłościowego (tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy i syndyka masy upadłości) oraz uprawnienia mediatorów sądowych.

Specjalizujemy się również w profesjonalnej obsłudze consultingowej i prawnej podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie z działalności indywidualnej zarówno w biznesie, jak i w doradztwie prawnym.

Ostatnio dodane licytacje

ADRESY SĄDÓW

PRZYDATNE STRONY