Działając jako syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Kasa”), niniejszym informuję, iż upadłość Kasy nie ma wpływu na zaciągnięte przez członków Kasy kredyty i pożyczki. Spłata kredytów i pożyczek odbywa się na niezmienionych zasadach oraz na dotychczasowe numery rachunków.

Jednocześnie wskazuję, iż w przypadku wyrażenia przez Państwa chęci dokonania refinansowania zaciągniętej pożyczki lub kredytu przez inny bank lub inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, proszę o kontakt z centralą Kasy w celu wydania stosownych dokumentów. Uprzejmie informuję, iż refinansowanie kredytu lub pożyczki można próbować dokonać w każdym banku, niekoniecznie w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Z poważaniem

Syndyk Lechosław Kochański

DO POBRANIA: Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże z dnia 30.12.2013 r.

KANCELARIA

Nasz zespół stanowią ekonomiści i prawnicy, będący specjalistami w kluczowych dziedzinach prawa, prowadzący również własne kancelarie prawne, w tym osoby z tytułami naukowymi doktorów nauk ekonomicznych i prawnych. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, jak również z biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi, co umożliwia nam kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i w pełnieniu funkcji organów postępowania upadłościowego (tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy i syndyka masy upadłości) oraz uprawnienia mediatorów sądowych.

Specjalizujemy się również w profesjonalnej obsłudze consultingowej i prawnej podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie z działalności indywidualnej zarówno w biznesie, jak i w doradztwie prawnym.

Ostatnio dodane licytacje

ADRESY SĄDÓW

PRZYDATNE STRONY