Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, z uwagi na konieczność ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2, zostały odwołane rozprawy i posiedzenia jawne mające się odbyć do dnia 31 marca 2020 r. W związku z powyższym, przetargi sądowe zostały odwołane. Informujemy również, iż przetargi i aukcje mające się odbyć w kancelarii syndyka do dnia 29 marca 2020 r. zostały odwołane. Nowe terminy przetargów i aukcji zostaną podane w terminie późniejszym.

Szanowni Państwo,

  • nowe terminy przetargów dotyczących nieruchomości SKOK w Wołominie, zostały zamieszczone w zakładce LICYTACJE.
  • informacje, co do rozstrzygnięcia konkursów ofert na sprzedaż miejsc postojowych FROST, zostały zamieszczone w poszczególnych ogłoszeniach.
  • informacje, co do rozstrzygnięcia konkursów ofert na sprzedaż miejsc postojowych DOL-DOM, zostały zamieszczone w poszczególnych ogłoszeniach.

KANCELARIA

Nasz zespół stanowią ekonomiści i prawnicy, będący specjalistami w kluczowych dziedzinach prawa, prowadzący również własne kancelarie prawne, w tym osoby z tytułami naukowymi doktorów nauk ekonomicznych i prawnych. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, jak również z biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi, co umożliwia nam kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i w pełnieniu funkcji organów postępowania upadłościowego (tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy i syndyka masy upadłości) oraz uprawnienia mediatorów sądowych.

Specjalizujemy się również w profesjonalnej obsłudze consultingowej i prawnej podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie z działalności indywidualnej zarówno w biznesie, jak i w doradztwie prawnym.

Ostatnio dodane licytacje

ADRESY SĄDÓW

PRZYDATNE STRONY