Drukuj

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności w postaci (i) roszczenia o zwrot kaucji zapłaconej tytułem Umowy Najmu zawartej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Polska” w dniu 15.04.2013 r. z Joanną Wysocką - Turek i Ewą Godlewską, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WEGA s.c. z siedzibą w Warszawie w wysokości 30.696,00 zł oraz (ii) roszczenia o zwrot części nadpłaconego czynszu na mocy zawartej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Polska” w dniu 15.04.2013 r. z Joanną Wysocką - Turek i Ewą Godlewską, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WEGA s.c. z siedzibą w Warszawie, umowy Najmu powierzchni magazynowej położonej w Żelechowie przy ul. Chełmońskiego 11 powiat Żabia Wola o łącznej powierzchni użytkowej 260 m2 za okres od dnia 3 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. w wysokości 67.706,23 zł za łączną cenę nie niższą niż 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Cena wywoławcza:

9.900,00 zł

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic