Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu wierzytelności w postaci (i) roszczenia o zwrot kaucji zapłaconej tytułem Umowy Najmu zawartej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Polska” w dniu 15.04.2013 r. z Joanną Wysocką - Turek i Ewą Godlewską, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WEGA s.c. z siedzibą w Warszawie w wysokości 30.696,00 zł oraz (ii) roszczenia o zwrot części nadpłaconego czynszu na mocy zawartej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Polska” w dniu 15.04.2013 r. z Joanną Wysocką - Turek i Ewą Godlewską, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WEGA s.c. z siedzibą w Warszawie, umowy Najmu powierzchni magazynowej położonej w Żelechowie przy ul. Chełmońskiego 11, powiat Żabia Wola o łącznej powierzchni użytkowej 260 m2 za okres od dnia 3 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. w wysokości 67.706,23 zł za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 27 sierpnia 2018 r., godz. 9:00, w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

4.900,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic