Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności przysługujących Dolnośląskim Surowcom Skalnym S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz w „Opinii” dotyczącej wyceny należności sporządzonej przez biegłego sądowego dr. inż. Witolda Kornackiego stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje na temat należności dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 20 sierpnia 2018 r., godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

5.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic