Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności o wartości nominalnej 13.952.325,16 zł, wchodzących w skład masy upadłości TBA Express Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Markach, na które składają się:
a) należności wobec kurierów w kwocie nominalnej 13.949.614,55 zł;
b) dwie należności wynikające z orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej TBA Express Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Markach w kwocie nominalnej 2.710,61 zł.

Szczegółowe zestawienie jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości TBA Express Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa ( Tel. +48 22 639 45 55).

Cena wywoławcza: 215.381,99 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 21 września 2018 r., godz. 10:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

215.381,99 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic