Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie dłużnego papieru wartościowego w postaci skryptu dłużnego serii 29A.SD wyemitowanego przez ASK Invest S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Skrypt dłużny”), którego beneficjentem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wybrzeże” w upadłości z siedzibą w Gdańsku (dalej: „SKOK Wybrzeże”), za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 204.500,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące pięćset złotych).

Szczegółowe informacje na temat Skryptu dłużnego opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 maja 2019 r., godz. 9:45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

204.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic