Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie dłużnych papierów wartościowych w postaci skryptów dłużnych serii 16 A, 16 B, 16 C, 16 D wyemitowanych przez ASK Invest S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Skrypty dłużne”), których beneficjentem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Polska” w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „SKOK Polska”), za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 2.746.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje na temat Skryptów dłużnych opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 5 kwietnia 2019 r., godz. 9:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.746.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic