Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, szczegółowo opisanych i oszacowanych w „Wycenie należności wchodzących w skład masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w upadłości likwidacyjnej” z dnia 22 stycznia 2019 r., sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Makucia, za cenę wywoławczą nie niższą niż 555,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu konkursu ofert (dalej także „Regulamin”) dostępne są w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w upadłości likwidacyjnej (dalej także „Syndyk”), mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Z „Wyceną należności wchodzących w skład masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w upadłości likwidacyjnej” z dnia 22 stycznia 2019 r., sporządzoną przez biegłego sądowego Wojciecha Makucia, można zapoznać się w dzień powszedni (tzn. od poniedziałku do piątku) w biurze Syndyka, w godz. 9:00 – 16:00, oraz w aktach sprawy o sygn. X GUp 118/14, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 30 maja 2019 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w upadłości likwidacyjnej, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

555,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic