Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie pakietu należności przysługujących FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w „Opinii” z dnia 8 lipca 2019 r. sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego.

Z „Opinią” z dnia 8 lipca 2019 r. można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Syndyk oświadcza, iż jest w posiadaniu zdekompletowanej dokumentacji dotyczącej należności stanowiących przedmiot konkursu ofert.

Cena wywoławcza: 341.192,55 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 września 2019 r., godz. 12:30, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

341.192,55 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic