Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności wchodzących w skład majątku KP Projekt Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), szczegółowo opisanych w Wycenie należności z dnia 26 sierpnia 2019 r. sporządzonej przez mgr Pawła Głodka – eksperta z zakresu zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw, wpisanego na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, w szacowanej przez biegłego wysokości 76.236,75 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), za cenę wywoławczą nie niższą niż 100,00 (słownie: sto) złotych.

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze likwidatora: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Wycena należności dostępna jest do wglądu w biurze likwidatora przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 17 czerwca 2020 r., godz. 10:40, w biurze likwidatora w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej

Cena wywoławcza:

100,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic