Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie wchodzących w skład masy upadłości Macieja Banaszka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej praw majątkowych w postaci 25 udziałów w spółce Farma Wiatrowa Wilkołaz Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000429786 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 6 lutego 2020 r., godz. 9:00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic