Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż należności o wartości nominalnej 25.000,00 zł przysługującej Upadłemu z tytułu nierozliczonej kaucji wobec Centrum Wólka Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 8/9, 05-552 Wólka Kosowska, KRS: 0000474940, wchodzącej w skład masy upadłości 3 A Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat należności podlegającej sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości 3 A Service Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa ( adres e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl).

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) gotówką do kasy w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 30 marca 2020 r., godz. 11:15, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Cena wywoławcza:

100,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl
nopic