Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności o wartości nominalnej 88.826,40 PLN oraz 501.050,69 EUR wchodzących w skład masy upadłości Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości Hussar Transport S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 123.102,49 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy).

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 maja 2020 r., godz. 10:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

123.102,49 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl
nopic