Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 50 udziałów w spółce „MAZI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 19/84, 00-189 Warszawa (nr KRS: 0000213219) o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł, wchodzących w skład masy upadłości Pawła Marzinka w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 30 marca 2020 r., godz. 13:15, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

25.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl
nopic