Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 40 udziałów w kapitale zakładowym UNIVERSE STABLES sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie, KRS 0000668318, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł, wchodzących w skład masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, w tym wycena udziałów sporządzona przez biegłego sądowego Alfredę Falak, dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 7 lipca 2020 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

50,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic