Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż prawa majątkowego w postaci znaku towarowego słowno-graficznego ENERIDEA, Numer Prawa Wyłącznego R.300108, data wygaśnięcia: 10 marca 2026 r., wchodzącego w skład masy upadłości Macieja Liszki w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, w tym wycena prawa majątkowego sporządzona przez biegłego sądowego Alfredę Falak, dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 7 lipca 2020 r., godz. 13:30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

50,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic