Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 50 udziałów w kapitale zakładowym Linmed Handlowy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000383167, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, wchodzących w skład masy upadłości Macieja Liszki w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, w tym wycena udziałów sporządzona przez biegłego sądowego Alfredę Falak, dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 30 września 2020 r., godz. 11:00, w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

3.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic