Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności o wartości nominalnej 265.000,00 EUR oraz 932.462,95 PLN wchodzących w skład masy upadłości W.M. MEAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości W.M. MEAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020 r., w biurze syndyka masy upadłości W.M. MEAT Sp. z o.o., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 24 września 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 25 września 2020 r., godz. 10:30, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

15.840,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl
nopic