Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości Tadeusza Wąsika (składnik w spisie inwentarza nr 7.), praw majątkowych w postaci 7 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ERRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000107554, o wartości nominalnej 1.200,00 zł każdy.

Cena wywoławcza: 49.126,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 25 września 2020 r., godz. 10:15, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

49.126,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic