Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności o wartości nominalnej 735 USD (słownie: siedemset trzydzieści pięć dolarów amerykańskich) przysługującej od Green International Logistics Services PLC wchodzącej w skład masy upadłości Planet Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, za cenę wywoławczą nie niższą niż 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanej w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 stycznia 2021 r., godz. 9:00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

70,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic