Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie praw majątkowych w postaci 50% tantiem z tytułu praw autorskich i wykonawczych po zmarłym Robercie Czesławie Sadowskim, za cenę wywoławczą nie niższą niż 8.866,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych), wchodzących w skład masy upadłości Magdaleny Sadowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 3 grudnia 2020 r., godz. 9.45 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

8.866,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic