Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości HPCI Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „HPCI”), w łącznej kwocie nominalnej 70.642,04 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i cztery grosze), za cenę wywoławczą nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Syndyk oświadcza, iż nie posiada dokumentacji źródłowej, co do opisanych w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu należności.

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 10.00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

10.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic