Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż należności wobec Uczyibawi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzeźbiarskiej 57, 04-620 Warszawa, KRS: 0000591825 o wartości nominalnej 45.282,30 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy).

Szczegółowe informacje na temat należności podlegającej sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa ( adres e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 7 stycznia 2021 r., godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

9.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic