Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Piotra Archmana (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) w zaprasza do udziału w aukcji na nabycie prawa majątkowego w postaci 1 udziału zwyczajnych o wartości 50,00 zł w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2 TS z siedzibą w Tuszynie (KRS 0000608935), za cenę nie niższą niż 50,00 zł złotych.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 25 lutego 2021 r., godz. 14:30, w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Regulamin aukcji zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Cena wywoławcza:

50,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 226394555
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic