Drukuj

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki należności wobec:
a) Elektromechanika Instalatorstwo Elektryczne Piotr Borowski, ul. Podleśna 36, 05-530 Góra Kalwaria, NIP: 123-011-27-66 o wartości nominalnej 172.520,13 zł;
b) Rafała Brzezińskiego, ul. Świerkowa 18/6, 13-200 Działdowo, PESEL: 81102816630 o wartości nominalnej 198.254,66 zł,
szczegółowo opisanych i oszacowanych w opinii z dnia 27 stycznia 2021 r. sporządzonej przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie – Wojciecha Makucia, wchodzących w skład masy upadłości Saba Consulting Sp. z o.o. Development S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena: 8.108,78 zł (słownie: osiem tysięcy sto osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).

Cena wywoławcza:

8.108,78 zł

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic