Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Samuri Investments Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Samuri”) o łącznej wartości nominalnej 7.780.766,97 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), na który składają się:
a) należność w stosunku do Intersport Polska S.A. w kwocie 725.704,31 zł wynikającą z umowy najmu z dn. 9 marca 2007 r.;
b) należność w stosunku do CH Warszawa U Sp. z o.o. w kwocie 7.055.062,66 zł wynikającą z zablokowania przez CH Warszawa U Sp. z o.o. dostępu do nieruchomości i kanalizacji;
za cenę wywoławczą nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 27 kwietnia 2021 r., godz. 9:00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

10.000,00 zl

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic