Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż praw majątkowych w postaci 1.835.612 udziałów o łącznej wartości nominalnej 917.806.000,00 zł w spółce ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Częstochowie wchodzących w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wycena biegłego sądowego dotycząca udziałów dostępna jest w biurze syndyka masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 21 kwietnia 2021 r., godz. 11:30, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic