Drukuj

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki pakiet należności o wartości nominalnej 957.167.258,32 PLN wchodzących w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena : 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Cena wywoławcza:

300.000,00 zł

Regulamin

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic