Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet należności o łącznej wartości nominalnej 3.881,49 zł wchodzących w skład masy upadłości Master Chef Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, za cenę wywoławczą nie niższą niż 2.911,12 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset jedenaście złotych i dwanaście groszy).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanej w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 19 maja 2021 r., godz. 9:15, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.911,12 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic