Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie wchodzącej w skład masy upadłości Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie należności o wartości nominalnej 273.163,82 zł przysługującej upadłemu od byłego syndyka masy upadłości – Anny Szatner, za cenę wywoławczą nie niższą niż 5.458,91 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 24 czerwca 2021 r., godz. 10.00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

5.458,91 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic