Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż łącznie:
a) 400 udziałów w spółce ASPEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowcu (nr KRS: 0000359552) o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł;
b) 120 udziałów w spółce Eko Verbum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000233847) o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł;
c) 100 udziałów w spółce Verbum Lex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000346274) o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł;
d) 500 udziałów w spółce Cerkop – Centrum Rozwoju i Kierowania i Organizacji Przedsiębiorstwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000210328) o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł
wchodzących w skład masy upadłości Bogumiła Jurkiewicza w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 września 2021 r., godz. 9.45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

3.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic