Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet należności, szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp. J. w upadłości z siedzibą w Warszawie, za cenę wywoławczą nie niższą niż 102,00 zł (słownie: sto dwa złote).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanej w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 21 czerwca 2021 r., godz. 9:15, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

102,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic