Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż łącznie 500 udziałów w spółce „CLEAN AIR” RESEARCH & DEVELOPMENT Sp. z o.o. (KRS: 0000581539) o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł wchodzących w skład masy upadłości Piotra Sokołowskiego w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza: 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 września 2021 r., godz. 9.30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic